The influence of HLA-types on disease progression among HIV-2 infected patients in Guinea-Bissau

Start date: 26 April, 2016 End date: 28 May, 2016 Project type: Master's Thesis (prior to 2018) Project code: A29131 Countries: Guinea-Bissau Institutions: Aarhus University (AU), Denmark Grant recipient: Ditte Thomsen Total grant: 18,000 DKK

Description

Abstract:

Artikel resumé:

Baggrund: HIV-2 findes primært i Vestafrika, og er karakteriseret ved lavere smitterisiko end HIV-1, grundet lavere virusmængde i blodet. Udviklingen til AIDS sker typisk langsommere hos HIV-2 smittede, og op mod halvdelen udvikler aldrig AIDS. Mekanismerne bag denne forskel i sygdomsudvikling kendes ikke. Metoder: Ved hjælp af HLA klasse I og II typning af DNA fra 434 behandlingsnaive HIV-2 smittede patienter fra Guinea-Bissau, identificeredes HLA alleller med en association til HIV-2 sygdomsprogression. HLA allellernes effekt på virusmængde og CD4 celletal blev undersøgt ved multivariable lineære regressionsanalyser.

 

Resultater: 3 alleller (HLA-B*42:01, HLA-DRB1*01:01 og HLA-DRB1*03:02) var associeret med højere virusmængde i blodet (p=0.007, p=0.017 og p=0.022, henholdsvis), mens 1 allel (HLA-B*58:01) var associeret med lavere virusmængde (p=0.019). HLA-B*42:01 og HLA-DRB1*03:02 var koblede (p<0.001). At være heterozygot i alle HLA klasse I loci var forbundet med ikke-detekterbar virusmængde sammenlignet med at være homozygot i alle loci (p=0.02) eller i et eller to loci (p=0.01). Konklusion: At være bærer af allellen HLA-B*58:01 er dermed sandsynligvis forbundet med en beskyttende effekt af HIV-2 sygdomsudvikling, mens bærere af en eller flere af allellerne HLA-B*42:01, HLA-DRB1*01:01 og HLA-DRB1*03:02 ser ud til at progrediere hurtigere.